Seneca
Paylaş

Seneca

Stoacılık düşünce okulunun ve Antik Roma'nın önemli filozoflarından biri.

Roma’nın yetiştirdiği en önemli düşünür ve yazarlardandır. Babası “Yaşlı Seneca” olarak bilinen bir retorik öğretmeni ve hatipti. Ancak Seneca, babasının karşı çıkmasına rağmen felsefeyi seçti. Pompei ve Mısır seyahatlerinden sonra Roma’ya tekrar döndüğünde yirmi sekiz yaşındaydı ve avukatlık yapmaya başladı. Zamanla imparatorluğun mali işlerinden sorumlu makama kadar yükseldi. Ancak İmparator Caligula ile arası açıldı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Arkadaşları sayesinde bu infazdan kurtuldu. Başka imparatorlarla da çalıştı ve nihayet devlet işlerinden ayrılınca kendisini tamamen felsefeye verdi. Yeni Stoa ya da Roma Stoa’sı denilen akımın en önemli üç temsilcisinden biri oldu. (Diğer ikisi Epiktetos ve Marcus Aurelius’tur.) Önemli tiyatro eserleri ve felsefi mektuplar da yazan Seneca, İ.S. 65 yılında İmparator Nero’ya karşı yapılacak bir suikaste adının karışması sonucu -ki birçoklarına göre Seneca’nın bu olayla ilgisi yoktu- Nero tarafından “intihar cezası”na çarptırıldı. Seneca, bileklerini keserek intihar etti. Eşinin de, aynı yöntemle intihara teşebbüs ettiği ancak Nero’nun emriyle kurtarıldığı söylenir.

Yayımladığımız kitapları (2 Kitap)