Norbert Elias
Paylaş

Norbert Elias

Alman sosyolog ve felsefeci.

Alman sosyolog ve felsefeci, figürler arası ilişkiler ve süreklilik teorisi ile tanınan bir düşünürdür. En çok “Uygarlığın Süreci” adlı eseriyle bilinir, bu eserinde toplumsal değişim ve uygarlık tarihini ele almıştır. Elias’ın çalışmaları, sosyoloji, felsefe ve tarih alanlarında önemli etkiler bırakmıştır.

Yayımladığımız kitapları (1 Kitap)