Joseph Roth
Paylaş

Joseph Roth

Avusturyalı yazar ve gazeteci.

Joseph Roth, Avusturyalı yazar ve gazeteci, 20. yüzyılın başlarında ve özellikle Weimar Cumhuriyeti’nin çöküş döneminde önemli eserler vermiştir. 2 Eylül 1894 tarihinde Galicia, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda doğmuş, 27 Mayıs 1939’da Paris’te hayatını kaybetmiştir.

Roth’un eserleri genellikle savaş sonrası Avusturya ve Almanya’sının sosyal ve politik çalkantılarına odaklanır. “Radetzkymarsch” (Radetzkı Marşı) adlı romanı, en ünlü eserlerinden biridir ve Habsburg İmparatorluğu’nun çöküşünü anlatır.

Yazarın eserleri, gözlem gücü ve keskin eleştirel bakış açısıyla bilinir. Roth, totaliter rejimlere karşıydı ve özellikle Nazi Almanyası’nın yükselişine karşı çıktı. Eserleri, o dönemdeki toplumsal değişimleri ve insanın varoluşsal sorunlarını derinlemesine ele alır.

Yayımladığımız kitapları (1 Kitap)