Kâğıt Ev:
Kitaplara, okumaya ve aşka dair bir kitap.