2012 yılının sonlarında İstanbul’da kurulan Jaguar Kitap, sevdiği kitapları okurlarının da seveceğini umarak yayımlar.

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Stendhal’ın da okurlarına dediği gibi: “Mutlu azınlığa!” 

Jaguar Kitap

 

LACANDONS

“[…]
If you dream of a termite, you will see a jaguar.
If you dream of a jaguar, people are coming.
If the jaguar bites you, they are not people.
If you dream you are waking, you’ll be frightened in the forest.

[…]”

“[…]
Eğer rüyanda bir termit görüyorsan, bir jaguar göreceksin.
Eğer rüyanda bir jaguar görüyorsan, insanlar geliyorlar.
Eğer jaguar seni ısırırsa, gelenler insanlar değil.
Eğer rüyanda uyandığını görüyorsan, ormanda korkutulacaksın.
[…]”

Eliot Weinberger