AENEİS: Dünya edebiyatının dev eseri.
Umutsuzluğun Doruklarında, Orçun Türkay’ın çevirisiyle…
Jakob von Gunten: Öncü bir roman.
Sergio Chejfec Türkçede ilk kez.
Nadja, İsmet Birkan’ın çevirisiyle…

Odysseus’un Bütün Dönüşleri

Esra Yalazan

Zachary Mason’ın her hikâyede Odysseia’yı yeniden üreten romanı Odysseia’nın Kayıp Bölümleri sadece mitoloji sevenleri değil, yazı sanatını ve ‘büyük anlatıcıları’ merak edenleri de etkileyecek bir kitap. Yazar, bilinen efsaneleri kendi dilinden izlemeye davet ediyor okuru. Troya savaşlarının en büyük destanı kabul edilen Odysseia’nın aslındaki ilk Yunanca kelime “andra” (adam) Odysseus’un kendisini temsil ediyor. Uzun yolculuğun bu kahramanı antik çağın en çok tanınan, merak edilen, kurcalanan karakteri sanırım. Araştırmacı Jenny March, Klasik Mitler kitabında Homeros’un onu cesur, akıllı ve yaratıcı bir insan olarak tasvir ettiğini söylüyor. Troya’dan çok özlediği evine dönmek için geçirdiği on yıl boyunca başına gelen her şeyi bir ‘sınav’ olarak kabul ediyor anlatıcı. En sonunda evine varabildiğinde bile, yokluğunda evini istila etmiş ve karısı Penelope’yi taciz etmekte olan açgözlü taliplerle uğraşmak zorunda kaldığını hatırlatıyor. Evini, krallığını ve kaybettiği ‘benliğini’ geri alabilmek için savaş veren bir adamın hikâyesi, destandan çok uzun bir roman gibi algılanır bugünün edebiyat dünyasında. Bilhassa İthaka’ya yani evine, karısı Penelope’ye ihtiyar bir dilenci kılığında dönüşü tarih boyunca sayısız metafora ve farklı hikâyelere kaynaklık etmiştir. Aslında bu ‘destan’ düpedüz mittir. Diğer bütün mitolojik hikâyeler gibi bizi yaşayabileceklerimizin ötesine, edebiyatın bel kemiği olan ‘tahayyül’e zorlar. Hepimiz daha önce gitmediğimiz yerlere, gerçek hayatta tanışamayacağımız insanlarla konuşmaya özlem duyarız. Bu kimi zaman pek inanılmayan mitolojik dünya da olsa, o masallar okuru kendine bağlar. Kadim felsefe, burada yaşanan her şeyin ‘öte tarafta’ bir sureti olduğunu söyler. Belki de asırlardır mitlere inanan insan o görkemli dünyaya girebilmek için Odysseia, İlyada, Gılgamış gibi destansı mitlerde dolaşmaktan hiç vazgeçmemiştir. Dönüşerek devam eden hikâyeler…

AENEİS

Kolıma Öyküleri

Varlam Şalamov

7 Soru - 7 Cevap: Sergey Dovlatov

Elena ve Katerina Dovlatova, okurlarımızın sorularını yanıtladılar.